För uthyrare

Viktig information för dig som uthyrare - tips för en säkrare uthyrning

1. Samtycke för uthyrning

Bor du i en hyreslägenhet eller i en bostadsrättsförening krävs ett skriftligt samtycke från din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen för att hyra ut din lägenhet i andra hand. Om du hyr ut din lägenhet utan samtycke kallas detta för olovlig andrahandsuthyrning vilket kan leda till att du förlorar din bostad. Om du hyr ut en del av din bostad samtidigt som du bor kvar i den räknas din hyresgäst som inneboende, för detta krävs i regel inte hyresvärdens godkännande.

 

2. Skälig hyra

Enligt hyreslagen ska hyran vara skälig. Hyran får inte vara högre än det du själv betalar till din hyresvärd. Är lägenheten möblerad kan du lägga på en summa för att hyresgästen får använda möblerna. Hur stort tillägg du får göra beror på hur mycket möbler och utrustning som ingår i uthyrningen. Påslaget får inte vara högre än 15% av hyran. Tillägg för el, vatten, bredband och liknande får inte överstiga den faktiska kostnaden för detta. Om du tar ut en oskälig hyra kan riskera du att dömas för brott. Straffet kan bli böter eller i grova fall fängelse i upp till två år. Du kan även kan komma att behöva betala tillbaka den delen som överstiger en skälig hyra för upp till två år tillbaka i tiden. Hyr du ut en bostad som du äger tillämpas privatuthyrningslagen, då baseras hyran på kapitalkostnad och driftskostnad.

 

3. Skriv hyreskontrakt

När du hittat din hyresgäst är det viktigt att ni tecknar ett hyresavtal som innehåller alla villkor för hyresförhållandet. I samband med kontraktsskrivning bör båda parterna visa upp sin id-handling för varandra för att styrka sin identitet. Det är också bra att göra en förteckning över eventuella brister och skador samt upprätta en möbel- och inventarielista. Detta ger båda parterna en trygghet.

Hyresavtal och avtalsmallar

 

Andra tips för dig som uthyrare

Val av hyresgäst - För att undvika oseriösa hyresgäster kan du t.ex. fråga om hyresgästen har tidigare referenser och vad deras inkomst är.

Hemförsäkring - Din hemförsäkring täcker vanligtvis inte en andrahandshyresgäst eller en inneboende. För ett fullständigt skydd av din bostad bör du därför säkerställa att din hyresgäst tecknar en egen hemförsäkring.

Hyresinbetalningar - För att skydda dig från att få betalningsanmärkningar, bör du alltid själv betala hyran till din fastighetsägare. Andrahandshyresgästen ska alltså betala hyran till förstahandshyresgästen och inte direkt till fastighetsägaren.

Besittningsskydd - Vid sammanhängande hyresförhållande i mer än två år får andrahandshyresgästen besittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen. Avtala därför bort besittningsskyddet vid uthyrningar under längre tid än två år.

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?