Avtalsmallar

Hyresavtal

Det är viktigt att ett hyresavtal upprättas mellan uthyraren och hyresgästen för att båda parterna ska kunna känna sig trygga. Det finns flera punkter som bör ingå i ett hyresavtal; person- och kontaktuppgifter om båda avtalsparterna, uppgifter om hyresobjektet, hyra, hyresperiod, uppsägningstid samt övriga deatljer som t.ex. möblering. I samband med kontraktsskrivning ska båda parterna visa upp sin id-handling för varandra för att styrka sin identitet.

 

Det finns tre typer av hyreskontrakt som kan vara aktuella:

Förstahandskontrakt - Detta alternativ används främst av bostadsföretag, men kan också vara aktuellt om uthyraren äger huset som hyrs ut.

Andrahandskontrakt - Detta alternativ gäller om uthyraren har ett förstahandskontrakt eller bor i en bostadsrätt. Här krävs ett skriftligt samtycke från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Inneboende - Detta alternativ gäller om uthyraren hyr ut en del av sin bostad samtidigt som uthyraren bor kvar i den.

 

Avtalsmallar på svenska

Hyreskontrakt för uthyrning i andrahand

Hyreskontrakt för inneboende

 

Bilagor

Före tillträde rekommenderas båda parterna att träffas i lägenheten och göra en gemensam förteckning över eventuella brister och skador i lägenheten. Det är också viktigt att upprätta en förteckning över möbler och inventarier som ingår i uthyrningen. Båda parterna har nytta av detta för att undvika konflikter om ansvar för eventuella skador och brister som kan konstateras vid utflyttningen.

 

Mallar för bilagor

Möbel- och inventarielista

Skador och brister i bostaden

 

Avtalsmallar på engelska

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?