Användarvillkor

Användarkonto

För att registrera ett användarkonto på Hemma måste du vara myndig.

Hemma förbehåller sig rätten att stänga av ett användarkonto om det finns misstanke om olovlig uthyrning eller bedrägeri.

 

Annonsen

Du som skapar en annons ansvarar för att informationen i annonsen är korrekt och sanningsenlig.

Du ska ha rätt att hyra ut bostadsobjektet i annonsen. Krävs samtycke för uthyrning ska detta upprättas skriftligt innan annonsen skapas.

Du ansvarar för att hyran i annonsen är skälig i enlighet med hyreslagen eller privatuthyrningslagen.

Hemma förbehåller sig rätten att neka publicering av annonser om det finns misstanke om olovlig uthyrning eller bedrägeri.

 

Behandling av personuppgifter

När du skapar ett användarkonto på Hemma ger du samtycke till att de personuppgifter du lämnar sparas i Hemmas databas. Personuppgifterna samlas in och sparas för att Hemma ska kunna förmedla den bostad du vill hyra ut eller för att du ska kunna söka en bostad på Hemma.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med GDPR och kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Undantag till denna regel gäller om Hemma blir skyldiga att utlämna relevant information till myndighet under laga tvång.

Dina uppgifter sparas så länge som du har ett användarkonto. Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto genom att radera din profil när du är inloggad på ditt konto, eller genom att kontakta Hemma. Inaktiva användares konton raderas automatiskt efter 60 dagars inaktivitet.

Du har rätt att få tillgång till vilka uppgifter vi har sparat om dig, få fel rättade och begära radering av dina personuppgifter. För frågor om behandling av personuppgifter kontakta Hemma.

Klagomål som inte kan lösas med Hemma kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?